SheSheBar

De SheSheBar is een maandelijkse ontmoetingsplaats voor lesbische en biseksuele vrouwen en transgenders die elke eerste zaterdag van de maand doorgaat in het Salon van Casa Rosa te Gent.

De SheSheBar wordt bestuurd door vrijwilligers.
Deze dames staan in voor taken zoals:
–      Administratie en boekhouding
–      Communicatie en publiciteit
–      Contacten met vrijwilligers en onderhouden e-mail
–      Planning medewerkers
–      Logistiek en voorraadbeheer café

Uiteraard is de SheSheBar niets zonder haar mede-vrijwilligsters. JIJ dus!
De dames die zich elke eerste zaterdag van de maand achter de toog begeven,
de pinten uitschenken en de muziek draaien. De vrouwen die het gelag bepalen en de sfeer maken.

Deze vrouwen zetten zich sporadisch in voor de SheSheBar, zoals het hen uitkomt in goesting en/of tijd. De kernleden werken structureel het ganse jaar door voor de SheSheBar … de dutsen 😉
De SheSheBar gaat door in het Oostvlaamse holebihuis Casa Rosa. Dit is in de Kammerstraat 22 te Gent.

Voor meer info over het openhouden van de bar, ga naar “bar openhouden
of stel je vragen via sheshebar@gmail.com.

SheSheBar heeft ook een facebook-pagina, allen daarheen!